Pages

Saturday, 3 December 2011

Konsep & Kemahiran Asas Dalam Fizik

Definisi secara operasi
menghuraikan langkah-langkah yang diambil untuk menentukan nilai sesuatu konsep
contohnya; 

  • menentukan luas daun menggunakan kertas graf
  • isipadu ialh bilangan blok berukuran 1cm padu yang bolehdimuatkan dalam sesuatu objek
  • meter ialah jarak yang dilalui oleh cahaya dalam vakum dalam masa 1/299792458 saat
Penaakulan nisbah dan bahagi


  • 10N/KG: 10 jumlah daya yang bertindak keatas 1kg objek
  • 3RM/5KG: nilai harga yang perlu dibayar untuk  setiap 1kg barang
Pentafsiran graf
Graf merupakan salah satu cara komunikasi.Kecerunan sesuatu graf merupakan sifat sesuatu objek.Graf ditafsir berdasarkan bentuk graf yang diperoleh

No comments:

Post a Comment